ROZVODOVÝ ADVOKÁT

Váš advokát na rodinné právo, rozvod, rozvod 

s mezinárodním prvkem a vypořádání společného jmění manželů

Jako samostatná advokátka pro rodinné právo  se již od založení advokátní kanceláře v roce 2012 specializuji na rodinné právo. Disponuji tak nesčetnými zkušenostmi v této oblasti. Řeším svěření dětí do péče, výživné, rozvody, rozchody a vypořádání společného jmění manželů.

Jako jeden z mála advokátů v ČR se zaměřuji na problematiku s mezinárodním prvkem v oblasti rodinného práva, tedy na binacionální rozvody a rozchody.

Právní služby v oblasti rodinného práva a rozvodů jsem doposud poskytovala párům z následujících zemí: Albánie, Alžírsko, Austrálie, Belgie, Bělorusko, Česká republika, Čína, Egypt, Francie, Chorvatsko, Indie, Itálie, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Lucembursko, Malajsie, Mauricius, Moldavsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Rakousko, Rusko, Řecko, Slovensko, Spojené arabské emiráty, Španělsko, Švýcarsko, Tunisko, Ukrajina, USA, Velká Británie. 

Ke každému případu přistupuji individuálně, pro klienta se vždy snažím nalézt nejvhodnější řešení, informuji ho o jeho právech, možnostech dalšího postupu, sdělím mu cenné informace ze soudní praxe.

Často také řeším mezinárodní únosy dětí jedním z rodičů tzn.neoprávněné přemístění dítěte rodičem do jiného státu bez souhlasu druhého rodiče nebo zadržení dítěte rodičem v jiném státě než je místo obvyklého pobytu dítěte bez souhlasu druhého rodiče.

Klientům sepisuji veškeré potřebné dokumenty včetně předmanželských smluv a zastupuji je v soudním řízení nebo v mimosoudním řešení sporů.

Právní poradenství prostřednictvím telefonu nebo videokonference poskytuji na základě předchozí dohody termínu a uhrazení zálohy.

Působím po celé České republice a právní služby poskytuji v českém a německém jazyce.

Mgr. Blanka Müller
Mgr. Blanka Müller
  • Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy (2002)
  • Po ukončení studia žila čtyři roky v Německu /Mnichov/. Poté působila necelé čtyři roky 
    v mezinárodní advokátní kanceláři Rödl & Partner v.o.s. 
  • Od roku 2012 působí jako samostatná advokátka

Nabízím profesionální přístup, vysokou kvalitu poskytovaných služeb, odbornost a flexibilitu. Z předchozích působišť vím, jakým způsobem velké nadnárodní kanceláře pracují a jaké parametry má špičková advokátní služba mít. Kladu velký důraz na osobní přístup se zohledněním individuáních požadavků a přání klienta. 

KANCELÁŘ:

☎: +420 722 230 312

info@rozvodovy-advokat.cz

Praha 1, Petrská 12

Praha 7, U Smaltovny 30